Bladsye

Donderdag 20 Desember 2012

Godsdienstige Fundamentalisme

Hoe groot is die invloed van godsdiens in die wêreld? Is die mensdom tans besig om weg te beweeg van ou en uitgediende godsdienstige idees, of is daar sekere dele in die wêreld waar mense in die onlangse verlede nader beweeg het aan ou godsdienstige idees? Sedert die 1960's was daar 'n oplewing van alternatiewe idees oor godsdienstige en politieke waardes in Amerika, as gevolg van veral die ontstaan van die sogenaamde Hippie-beweging. Die Hippies was ontevrede met die konserwatiewe waardes van hul ouers en hul ouers se ondersteuning van die oorlogsugtige en geldgierige politici. Daar was 'n gepaardgaande seksuele rewolusie en baie denkers het voorspel dat die Westerse wêreld begin wegbeweeg het van ou tradisionele Christelike familiewaardes. Baie fundamentalistiese Christelike skrywers soos o.a. Dave Hunt en Josh McDowell het mense lateraan gewaarsku teen die sogenaamde bedreiging van die “Nuwe Era” beweging. Ongelukkig het die Hippie-beweging gaandeweg begin disintegreer en baie van die gewese Hippies het uiteindelik verbruikerisme en materialistiese waardes omhels. Die meeste Amerikaners het egter méér Fundamentalisties-Christelik begin raak en in die vroeë jare van die een-en-twintigste eeu 'n president verkies wat selfs die vermetelheid gehad het om te beweer dat hy God se “werk” doen deur oorlog te verklaar teen Irak!

Meer as die helfte van die wêreld se bevolking is aanhangers van een van die volgende drie godsdienste naamlik die Christendom, Judaïsme en Islam. Hierdie drie godsdienste is deel van die Abrahamitiese godsdienstradisie. Islam is deesdae die godsdiens wat die vinnigste groei, m.a.w. wat die meeste mense op 'n daaglikse basis “bekeer”. Die Christendom is nog steeds die grootste godsdiens met ongeveer 31% van die wêreld se bevolking as aanhangers en het vir baie jare 'n geweldige invloed gehad op veral Westerse mense se denke en lewenswyses. Die meeste aanhangers van hierdie drie godsdienste aanvaar die volgende geloofsbeginsels:

·        God is 'n Persoonlike Wese wat baie jare gelede die wêreld “vanuit niks” geskep het. Hy is 'n Perfekte en Almagtige Wese wat die vermoë het om wonderwerke te kan verrig - wonderwerke wat selfs kan indruis teen die Natuurwette.

·        God het sekere gebooie en riglyne neergelê waarvolgens mense veronderstel is om te glo en te lewe en het hierdie riglyne aan Sy volgelinge geopenbaar deur middel van sekere “heilige” geskrifte soos o.a. die Bybel, die Koran en die Jode se Tora.

·        God het sommige mense uitverkies en andere verwerp. Diegene wat Hy uitverkies het, is bestem om óf 'n goeie lewe te lei op aarde, en/óf om eendag na die afsterwe van hul fisiese liggame, die ewige lewe te beërwe.

Aanhangers van die onderskeie godsdienste het verskillende skeppingsverhale wat van mekaar verskil betreffende die tyd wanneer die aarde ontstaan het. Kreasioniste glo nié dat verskillende spesies 'n gemeenskaplike voorouer-spesie miljoene jare gelede gehad het nie en hulle verwerp gevolglik die evolusieteorie waarvolgens spesies gaandeweg ontwikkel het d.m.v. natuurlike prosesse soos natuurlike seleksie en mutasies. So byvoorbeeld glo “Ou-Aarde” kreasioniste dat die wêreld miljoene jare oud is, terwyl “Jong-Aarde” kreasioniste glo dat die wêreld slegs ongeveer 6 000 jaar oud is. Daar is egter Godsdienstige Fundamentaliste wat die oorweldigende getuienis vir die geldigheid van evolusie aanvaar en wat voorstanders is van sg. teïstiese evolusie.

Tradisionele Christene glo dat die Bybel deur God aan mense geopenbaar is en dat dit as sodanig die “Woord van God” is. Moslems glo dat hul God Allah die Koran aan die profeet Mohammed geopenbaar het, terwyl Ortodokse Jode glo dat Jahwe (die God van die Ou Testament) die eerste vyf boeke van die Bybel (die Tora) aan Moses geopenbaar het. Ortodokse Jode glo dat Jode die uitverkore volk van God is, terwyl die meeste Christene en Moslems glo dat halsstarrige ongelowiges bestem is vir die ewige verdoemenis.

Omdat die lewe ná die dood vir hulle van groter belang is as die mens se tydelike bestaan op aarde, glo baie godsdienstiges dat dit nié mense se plig is om 'n paradys op aarde te probeer bewerkstellig nie. Hulle glo dat die mens in elk geval té boos is om so-iets te realiseer en dat slegs God die vermoë het om sommige mense te verlos van hierdie mistroostige bestaan. Die wêreld sal volgens sommige tradisionele Christene, uiteindelik só boos word dat die Antichris, as onderdaan van die Duiwel, die grootste deel daarvan sal regeer, waarna God self sal ingryp en “'n Nuwe Hemel en 'n Nuwe Aarde” tot stand sal bring.

Baie denkers beweer dat die wêreld 'n baie slegter plek sou gewees het indien daar nié godsdienste was wat rigting verskaf het aan die meeste mense nie. Hulle beweer dat sekere godsdienstige beginsels mense aanmoedig om die landswette te gehoorsaam en sodoende ander mense met respek te behandel. Die Tien Gebooie word byvoorbeeld dikwels deur baie denkers na verwys as goeie riglyne waarvolgens baie Jode en westerlinge se lewenswaardes bepaal is. Daar is egter al dikwels baie wandade gepleeg in die naam van georganiseerde godsdienste en godsdienstige organisasies het al dikwels onderdrukkende regerings ondersteun. Het sekere godsdienstige idees en praktyke méér voor- as nadele vir sommige mense ingehou, of kan godsdienstige idees nié blameer word vir slegte dinge wat met mense gebeur het nie?

Terwyl Godsdienstige Fundamentalisme in baie godsdienste van die wêreld voorkom, sal ek in hierdie boek hoofsaaklik fokus op Christelike fundamentalisme. My verstaan van die term “Godsdienstige Fundamentaliste”, is dat dit verwys na mense wat glo in beide 'n Persoonlike God waarmee mense 'n persoonlike verhouding kan hê, én dat slegs sommige mense bestem is om eendag die ewige lewe te beërwe. Moslem-fundamentaliste glo byvoorbeeld dat slegs mense wat hul lewens volledig toewy aan Allah, bestem is vir 'n wonderlike lewe in die hiernamaals. Daar word gevolglik neergesien op ongelowiges (Engels: infidels) wat nié bereid is om Allah se riglyne, soos uiteengesit in hul “heilige” Koran, na te volg nie. Baie van hulle voer 'n lewenslange “heilige” oorlog ten einde die ongelowiges te oorreed om die Islam-geloof te aanvaar. Sommige van hulle gaan selfs sover om hul eie lewens op te offer ten einde die saak van Islam te bevorder en sodoende vir hulself 'n plekkie in die paradys saam met 72 maagde, te verseker. Ortodokse Judaïsme is 'n vorm van fundamentalisme binne die Joodse tradisie. Hulle glo dat slegs biologiese afstammelinge van die volk Israel uitverkore is in die oë van hul (stam)god Jahwe. Dit is nie deel van hul evangelisasie om nie-Jode te werf as volgelinge vir hulle geloof nie, omdat hulle glo dat Jahwe se riglyne slegs van toepassing is op die Joodse gedeelte van die mensdom. Nie-Jode, sogenaamde goyim (Engels: human cattle), word nie as belangrik genoeg geag nie en sommige van die Joodse wette en riglyne, soos uiteengesit in hulle rassistiese Talmoed, diskrimineer openlik teen mense wat nie deel is van die biologiese Joodse “ras” nie.

Hier is insiggewende, skokkende aanhalings uit sekere weergawes van die Talmoed:

·        Only Jews are human. [Gentiles] are animals. (Baba Mezia 114a-114b.) [1]

·        Even the best of the [Gentiles] should be killed. (Babylonian Talmud) [2]

·        All [Gentile] children are animals. (Yebamoth 98a.) [3]
[1]    http://groups.yahoo.com/group/hidayahnet/message/49413
[2]    http://www.sunray22b.net/jewish_encyclopedia.htm
[3]    https://groups.google.com/forum/#!msg/alt.clearing.technology/enQzcCP70Tk/qsgthdzqctsJ

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking